A point of view

pic

دوست عزيز سلام يك مطلبي براتون ميزارم اميدوارم كه مورد توجه تون قرار بگيره
فرياد مرگ برديكتاتور درتشييع كسي كه خامنه اي را فرعون زمان ناميد
پيامي به هرعنصر آزاديخواه
دوستان وياران وهمرزمان وپيشتازان قيام مردم ايران
با درود
درگذشت آيت الله طاهري يكي از مخالفين سرسخت خامنه اي جرقه اي بر آتشفشان زير خاكستر طلسم اختناق بود.كه ناگهان فوران كرد وهزاران نفر باتمام خشم وعصيان و طغيان به خيابان ها ريخته وسيلي محكمي به بناگوش خامنه اي زدند وكاخش را در ايام حساس انتخابات به لرزه درآوردند .فرعوني كه تمام تلاشش براي عبور بي سر و صدا از محيط طوفانزاي مردم بجان آمده ايران در جريان انتخابات مضحك ومسخره و دجالانه است.
اما زهي خيال باطل مگر چنين جرقه هايي خبر ميكنند .
ياران مقاومت ، دوستان متعهد براي نجات 80 ميليون مردم ايران
طغيان خشم مردم اصفهان گرچه به بهانه درگذشت يكي از مخالفين فرعون حاكم شعله كشيد، اما پيامش اين استكه:مردم ايران حتي براي نفس كشيدن و زندگي كردن و بازكردن غل و زنجير اختناق آخوندهاي فاسد حاكم همچون آتش فشاني كه به جرقه نيازدارد آماده اند تا دمار از اهريمنان فريبكار در آورند.
آنچه مهم است باور به اين است كه آتش زير خاكستر وجود دارد . مردم ايران هرگز حاضر نيستند به يك زندگي خفت بار همراه با هزار بدبختي و مشكل خانوادگي و اجتماعي تن دهند و هرگز حاضر نيستند تسليم شوند و اين حاكميت ضد بشري را بپذيرند .واين را در مقاطعي بويژه دردوران حاكميت ولايت فقيه بارز كرده اند.جالب اينكه وقتي مردم به خيابان ها ريخته اند يك شعار داشتند وآنهم سرنگوني با شعار «مرگ بر ديكتاتور».
نكته ديگري كه بايد به آن ايمان داشته باشيم اينكه حاكمان ديگر رمقي برايشان نمانده است. واين را خامنه اي خوب ميداند ومسمترا با توصيه و تهديد و دستگيري وسانسور ميخواهد هرطور شده كمي بيشتر خلافتش را ادامه دهد.
به همين جريان درگذشت طاهري دقت كنيد:
طاهري از مراجع بنام دردستگاه آخوندي ، از اعضاي برجسته شوراي نگهبان ، خبرگان و مخالف خامنه اي بود. و او را فرعون ناميده است.خامنه اي اجازه مراسم ترحيم او را نداد ونيروهاي امنيتي وارد مسجد شده وتعداد زيادي را دستگير كرده است كه ميزان ضديت طاهري ووحشت خامنه اي را نشان ميدهد.
حال توجه كنيد كه يكي از تأييد صلاحيت شدگان كانديداهاي رياست جمهوري كه با لاخره از فيلتر ايمان قلبي به خامنه اي گذشته است.هنگام مناظره رسمي وعلني درگذشت طاهري را تسليت ميگويد!!!!!
هچنين به مناظره مهندسي شده توجه كنيد كه همه درون رژيم را بهم ريخت و ازهمه مهمتر خود اين كانديدا ها، كه ازدالان تقرب به خامنه اي گذشته اند، اين مناظره را بي احترامي به مردم ايران دانسته واعتراض كردند. و برخلاف توصيه خامنه اي كه نبايد از كمبودها صحبت كرد همه كانديداها اساسا از وضعيت وخامت بار اقتصادي واجتماعي صحبت كردند.
– به نوشته رسانه هاي رژيم:
– حذف احمدي نژاد از مراسم سخنراني سالگرد امام خميني
دو سال پيش بعد از سخنراني احمدي نژاد در حرم امام، سخنراني سيد حسن خميني بعلت شعارهايي که از سوي عده محدودي سرداده مي شد، نيمه‌تمام ماند….برخلاف سنت ۲۳ سال گذشته، براي اولين بار نام رييس دولت از فهرست سخنرانان مراسم سالگرد ارتحال امام خميني حذف شده است.
– به نوشته رسانه هاي رژيم سخنگوي کميسيون اصل نود مجلس: پرونده سفردولت به ‌نيويورک تحويل قوه‌قضائيه مي‌شود
کارشناسان مجرب کميسيون با تحقيقات ميداني که انجام دادند متوجه حضور ۱۴ نفر از همراهان رئيس جمهور در نيويورک شدند که ضرورتي براي سفر رفتن آنها با پول بيت المال نبود و در همان زمان نيز نتايج اين تحقيقات به ديوان محاسبات ارجاع شد
واين اختلافات روز به روز افزايش مييابد .كم نميشود كه گر ميگيرد.روزانه اخبار را دنبال كنيد تا برايمانتان به وضعيت روبه افول حاكميت و آتشفشان خاموش ولي آماده مردم ايران، افزوده شود وسپس به گامهايي كه بايد بخصوص دراين شرايط جنگي برداريم تا سرنگوني را محقق كنيم فكركنيد.
پيروز باشيد

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s