جوانان بابل، مراسم چهارشنبه سوری را به صحنه اعتراض به حکومت تبدیل کردند / Babol, Iran – March 15, 2011 Protestors chant "Death to Dictator" (via Democratic Republic of Iran جمهوری دموکراتیک ایران)

چهار شنبه سوری، فریاد مرگ بر دیکتاتور و یا حسین میر حسین در بابل ، ۲۴ اسفند ۸۹ People chant "Ya Hossein, Mir Hossein" "Death to Dictator" … Read More

via Democratic Republic of Iran جمهوری دموکراتیک ایران

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s