سالروز روز جهانی زن Women’s Day

Celebration of International Women’s Day 

Against violence and gender apartheid in the Islamic Republic of Iran and in celebration of International Women’s Day and in solidarity with the struggle of Iranian women, we invite you to participate in our demonstration followed by street theatre and live music.

 Venue: in front of the Iranian Embassy

16 Prince’s Gate, London, SW7 1PT

Date: 12 of March 2011

Time: 2 – 5pm

Group for Solidarity with Iranian Women

gsiw@live.co.uk

اکسیون اعتراضی علیه خشونت و آپارتاید جنسی در جمهوری اسلامی

در سالروز روز جهانی زن

در همبستگی با مبارزات زنان  در ایران

 علیه تبعیض و ستم جنسی حاکم در جمهوری اسلامی

 علیه ارزشها و فرهنگ زن ستیز رژیم اسلامی

 علیه اعدام، سنگسار، شکنجه

 در دفاع از برابری بدون قید و شرط زنان و مردا ن

 در دفاع از آزادی همه زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

 ما را در برنامه های زیر همراهی کنید:

 برگزاری تظاهرات

 نمایش خیابانی

  اجرای موسیقی

زمان: روز شنبه ١٢  مارس ساعت ٢ تا ٥ بعد از ظهر

 مکان: روبروی سفارت جمهوری اسلامی درلندن

16 Prince’s gate, London SW7 1PT       

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s