یک منبع موثق در گفت وگو با کمپین: موسوی و کروبی به یک خانه امن دراطراف تهران انتقال داده شده اند / Mousavi And Karroubi Moved To IRGC House-Prison Around Tehran, Says Informed Source

یک منبع موثق در گفت وگو با کمپین: موسوی و کروبی به یک خانه امن دراطراف تهران انتقال داده شده اند / Mousavi And Karroubi Moved To IRGC House-Prison Around Tehran, Says Informed Source Read More

via Democratic Republic of Iran جمهوری دموکراتیک ایران

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s