بیانیه شماره ۴ شورای هماهنگی راه سبز امید؛ فراخوان راهپیمایی / Call for protests on Tuesday, March 1, 2011 in Iran

“To protest against the continued imprisonment and house arrest of Green Movements Leaders, mass demonstrations will be held in Tehran on Tue Mar.1st which is also the bi … Read More

via Democratic Republic of Iran جمهوری دموکراتیک ایران

Advertisements

2 responses to “بیانیه شماره ۴ شورای هماهنگی راه سبز امید؛ فراخوان راهپیمایی / Call for protests on Tuesday, March 1, 2011 in Iran

  1. با سلام
    چرامانیز به مانند دیگرکشورها مثل سوریه ازنمازجمعه جهت اعتراض استفاده نمیکنیم دراینصورت رژیم نمیتواند باخشونت عمل کند ومانیزهماهنگ تر ومنسجم تر وبصورت مداوم اعتراض خواهیم نمود ازسلاح خودشان علیه خودشان.
    فرزندشهید

  2. Pingback: مخالفت سازمان Organize opposition | Iran Opposition

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s